Bireylerin markalaşmasını sağlayacak çalışmalar yaparak onların bilinir olmasını sağlamaktadır.